Nowinki farmaceutyczne: Leki 75 plus

leki

Opracowany został projekt dotyczący medykamentów dla osób po siedemdziesiątym piątym roku. Z projektu ma szansę skorzystać każda jedna osoba, która ma przekroczony wyżej wspomniany pułap wiekowy. Chodzi dokładniej rzecz biorąc o to, że lekarstwa dla starszej grupy pacjentów będą darmowe. Zasada będzie natomiast taka, że środki farmaceutyczne przepisywane są przez lekarza rodzinnego. Ma to na celu przede wszystkim zapewnienie skutecznej kontroli. W konsekwencji pozwala to na ograniczenie nadużyć. Poprzez takową ustawę możliwe jest natomiast wspomożenie seniorów. Dzięki temu będą mogli korzystać z bezpłatnych medykamentów oraz odciążyć swój budżet. Niestety nie ma takiej możliwości, aby na listę S czyli dla seniora trafiły lekarstwa wszystkie, ale w głównej mierze będą brane pod uwagę środki medyczne wymagające odpłatności pięćdziesiąt a także trzydzieści procent.

Na wyżej wspomnianą listę dostaną się natomiast pewne leki z listy ryczałtowej. Sukcesywnie planowane jest poszerzanie list dla seniorów. Nie ma natomiast co liczyć na darmowe leki OTC, suplementy diety czy też środki określane potocznie jako „placebo”.