Nowinki farmaceutyczne: Zmiany w przepisach

Wszyscy pacjenci, którzy na chwilę obecną będą chcieli uzyskać receptę do realizacji w jakimkolwiek punkcie farmaceutycznym, muszą dokładnie sprawdzić czy aby na pewno jest ona sporządzona przez danego specjalistę zgodnie z najświeższymi przepisami. Niedawno wprowadzone zostały nowe regulacje, na podstawie tejże ustawy istnieje obowiązek formułowania na druku recepty dodatkowo również numeru kontaktowego telefonu osoby wystawiającej …

Nowinki farmaceutyczne: Rośnie liczba lekarzy

Będzie zdecydowanie więcej lekarzy. Studenci medycyny mają stanowić od przyszłego roku akademickiego znacznie obszerniejsze grono. Jak wskazują aktualne dane, przybędzie dokładnie o dwadzieścia procent więcej studentów, gdyż zwiększy się ilość miejsc wyznaczonych na kierunkach lekarskich. Do tego konieczne jest jednakże stosowne wydatkowanie szkół o charakterze i profilach medycznym. Będą podjęte wyraźne kroki kierujące w stronę …

Nowinki farmaceutyczne: Leki refundowane

Przygotowano już nowy projekt zawierający dokładną listę medykamentów refundowanych. Dokument został już opublikowany i ujrzał światło dzienne. Widnieje w owym spisie dokładnie czterdzieści dziewięć lekarstw nowych, które stanowią produkty będące odpowiednikami środków farmaceutycznych do tej pory refundowanych.

Nowinki farmaceutyczne: Leki 75 plus

Opracowany został projekt dotyczący medykamentów dla osób po siedemdziesiątym piątym roku. Z projektu ma szansę skorzystać każda jedna osoba, która ma przekroczony wyżej wspomniany pułap wiekowy. Chodzi dokładniej rzecz biorąc o to, że lekarstwa dla starszej grupy pacjentów będą darmowe. Zasada będzie natomiast taka, że środki farmaceutyczne przepisywane są przez lekarza rodzinnego. Ma to na …

Nowinki farmaceutyczne: Federacja Konsumentów

Z badań przeprowadzonych wnikliwie przez Federację Konsumentów wynika jednoznacznie, że ankietowani chcą kupować leki bez recepty w miejscach dystrybucji innych niż wyłącznie apteki Jest to praktyczne, komfortowe, bardzo wygodne i popularne. Ludzie przez lata przyzwyczaili się, że tradycyjne pigułki przeciwbólowe i inne środki dostępne są na co dzień, powszechnie, w sklepach typu centra handlowe czy czynne …

Nowinki farmaceutyczne: Atropina

Jak wskazują na to najnowsze badania naukowe przeprowadzone przez specjalistów, na świecie zwiększa się grono osób z problemami z krótkowzrocznością. Jest to poważny problem również w naszym kraju. Można jednakże zachorowaniem na tego typu schorzenia wzroku skutecznie przeciwdziałać. W tym celu konieczne okazuje się zaufanie testom i analizom zrealizowanym przez Ian G. Morgan oraz Mingguang He, …