Nowinki farmaceutyczne: Zmiany w przepisach

nowinki

Wszyscy pacjenci, którzy na chwilę obecną będą chcieli uzyskać receptę do realizacji w jakimkolwiek punkcie farmaceutycznym, muszą dokładnie sprawdzić czy aby na pewno jest ona sporządzona przez danego specjalistę zgodnie z najświeższymi przepisami. Niedawno wprowadzone zostały nowe regulacje, na podstawie tejże ustawy istnieje obowiązek formułowania na druku recepty dodatkowo również numeru kontaktowego telefonu osoby wystawiającej receptę, jak także kodu pocztowego świadczeniodawcy. Takie regulacje obowiązują od grudnia 2015. Co natomiast z receptami, które wystawione były po tym czasie, ale nie zawierają tego typu danych? Ustawa ma być doprecyzowana i dopracowana, aby nie doszło do sytuacji, że niepodanie wyżej wspomnianych informacji będzie równoznaczne z nieprzyznaniem aptekom refundacji za zrealizowane recepty, które jednakże wedle nowych przepisów nie są wystawione prawidłowo.